Day: August 7, 2020

ควรเล่นโซเชียลให้เป็นเวลาเพื่อการถนอมสายตา

ควรเล่นโซเชียลให้เป็นเวลาเพื่อการถนอมสายตาควรเล่นโซเชียลให้เป็นเวลาเพื่อการถนอมสายตา

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเล่นโซเชียลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเราควรที่จะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของเราอย่างมากเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญอยู่เสมอไม่มีใครที่เล่นโทรศัพท์หรือดูโ0ทรทัศน์นานๆแล้วสายตาไม่เสีย แน่นอนว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันอีกด้วย                 เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีข่าวมากมายเกี่ยวกับโซเชียลทั้งในด้านบวกและด้านลบเราควรที่จะต้องหาอ่านข่าวหรือหาอ่านข้อมูลข่าวสารอ นๆด้วยเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ทุกๆอย่างนั้นเราเองสามารถที่จะเลือกป้องกันตัวเองได้ ในหลากหลายเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ควงามสำคัญเพราะปัญหาสังคมเป็นปัญหาใหญ่เลยที่ถ้าเมื่อเกิดแล้วจะได้รับผลกระทบอย่างมาก                 การเล่นโซเชียลนั้นหลายๆคนที่ติดก็เพราะต้องการที่จะดูหรือติดตามข่าวสารที่อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูพวกภาพประกอบอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราเองจะมองข้ามไปอีกไม่ได้ ในหลากหลายเรื่องราวเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องไม่มองข้ามเพราะถ้าหากเราได้รับรู้ข่าวสารที่ดีแล้วนั้นก็ยิ่งทำให้เราเองได้ป้องกันและระวังตัวกันอย่างมากที่สุด                 ในตอนนี้มีข่าวสารมากมายที่น่ากลัวทำให้เราเองจะต้องรู้จักที่จะต้องระวังตัวให้มากๆเพราะถ้าหากเราระวังตัวแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างในเรื่องของโจรหรือการปล้นนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลย หากเรามองข้ามไปแล้วก็จะทำให้เราไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือไม่ทันต่อเรื่องราวต่างๆได้อีกด้วย  สังคมในสมัยนี้มีปัญหาอย่างมากมายเราเองควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากที่สุด การที่เรารู้จักที่จะเรียนรู้นั้นหรือหาข้อมูลในเรื่องของสังคมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้ปลอดภัยมากขึ้นอีกได้                 สังคมในตอนนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่แบบระวังอย่างมากที่สุดเพราะถ้าหากเราไม่รู้จักระวังตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีความเสี่ยงกับอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาอีกด้วย เพราะสังคมในตอนนี้นั้นมีเรื่องราวที่น่าปวดหัวและมีแต่เรื่องอย่างมากมายโดยที่เราเองจะต้องมองข้ามไปไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองอีกด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องเลือกที่จะเล่นโซเชียลให้เป็นเวลาเพื่อตัวเองและสายตาที่ดีกับตัวเองอีกด้วยเช่นกัน ทุกเรื่องราวนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นอย่างมากที่สุดที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลยในเรื่องของสังคมในปัจจุบันนี้