Tag: รองเท้าสุขภาพ

รองเท้าสุขภาพ

แก้อาการเจ็บเท้าระยะยาวด้วยรองเท้าสุขภาพ ?แก้อาการเจ็บเท้าระยะยาวด้วยรองเท้าสุขภาพ ?

หากคุณกำลังมองหารองเท้าสุขภาพสำหรับแก้อาการเจ็บเท้าหรือบรรเทาอาการปวดบริเวณฝ่าเท้า ที่เกิดจากการกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การยืนหรือเดินเป็นเวลานาน ๆ การออกกำลังกายที่ใช้เท้ากระโดดสูง ๆ อย่างกีฬาบาสเก็ตบอล การเดินขึ้นไปชมวิวที่ยอดภูทับเบิก เป็นต้น บทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของอาการเจ็บเท้าเหล่านี้พร้อมวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นครับ อาการเจ็บบริเวณเท้าเกิดขึ้นได้อย่างไร? อาการปวดเท้าเกิดขึ้นได้ตำแหน่งของเท้า เช่น นิ้วเท้า ส้นเท้าหรืออุ้งเท้าและหลังเท้า ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุได้แก่ การทำกิจกรรมประจำวันอย่างการยืนหรือเดินเป็นเวลานาน การออกกำลังกายอย่างหนัก การวิ่ง เป็นต้น อาการปวดจะเกิดจากการที่บริเวณเท้าได้รับการกดทับจากน้ำหนักของร่างกายซึ่งยิ่งมีน้ำหนักมากก็จะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายและมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักน้อย นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากโรคทางพันธุกรรมอย่างเช่น โรคเท้าแบน ที่รูปเท้าจะไม่มีลักษณะของส่วนเว้าส่วนโค้ง ทำให้เส้นเอ็นบริเวณฝ่าเท้ายืดและได้รับการกดทับมากกว่าคนเท้าปกติครับ อาการเรื้อรังเหล่านี้ไม่ควรมองข้ามเพื่อในระยะยาวจะส่งผลต่อกระดูกข้อเท้า ข้อเขา ไปจนถึงกระดูกสันหลังก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ครับทั้งนี้รองเท้าสุขภาพสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ครับ